top of page
  • Yazarın fotoğrafıSercan Yıldız

Timur Türk mü?


Timur (8 Nisan 1336 - 18 Şubat 1405) Timur İmparatorluğu'nun kurucusu olan komutandır. 1336 yılında Semerkand şehrinin Hoca Ilgar köyünde dünyaya geldi. Babası Türk-Moğol kabilelerinden Barlaslar'ın reisi olan Turagay, annesi ise Tekira Hatun olduğu bilinmektedir.


Rusya, Orta Asya, Afganistan, Kafkasya, Ortadoğu ve Anadolu'nun büyük bir bölümün ele geçirdi. 1405 yılında Çin seferinde yolda hastalanarak vefat etti. Ölüm anına kadar Cengiz Yasasına çok önem veren Timur, düşüncesi olan, Cengiz Han’ın torunları tarafından kurulan Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Altın Orda kalıntıları üzerinde Cengiz İmparatorluğunu tek bir siyasi çatı altında yeniden ayağa kaldırmaktı. Saltanatının sonunda bunu büyük ölçüde başarmıştır.

Peki Timur Türk mü?


Elçi olarak Semerkand'a Timur'un sarayına giden İspanyol asilzade Ruy Gonzales De Clavijo 'Timur'un Hayatı & Kadiz'den Semerkant'a Seyahatler' kitabında Timur'un, Türk göçmenlerinin ırkından olup soylarıyla övünen asil bir nesilden geldiğini belirtmiştir. Richard Bulliet 'Earth and Its Peoples: A Global History' adlı kitabında ve Rene Gousset 'The Empire of the Steppes: A History of Central Asia' adlı kitabında Timur'un Türk olduğunu ileri sürmüştür.


Timur'un kabilesi olan Barlas Kabilesi bir Moğol kabilesidir fakat 1300'lü yıllardan itibaren Müslüman bir kabile olup hızlı bir şekilde Türkleşmesinin ardından asimile olarak Türkçe konuşmaya başlamışlardır. Bu yüzden genel kanı Timur'un Moğol olduğu yönündedir. Yani soy olarak Moğol soyundan gelmektedir fakat kültürel açıdan Türk kültürünü benimsemiş, kendini Türk hissetmiştir ve kendisine yakıştırılan 'Moğol' ifadesinden nefret etmiştir.


''Türklüğü yüceltmek için Türk'e kılıç kaldıran eli kır!'' sözünden ve o dönemki Osmanlı padişahı I. Bayezid'e yazdığı mektuplardaki ''Müslümanların ûlü’l-emri olduğumuzdan şüphe yoktur. Bizim soyumuz, İlhân-ı Âlişân’a ulaşmaktadır.'' sözlerinden Türklüğünle ne kadar gurur duyduğu anlaşılmaktadır.

48 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page